Hộp cáp - tủ cáp

Hộp đấu dây HC1 - POSTEF

HỘP ĐẤU DÂY HC1 (POSTEF)Tính năng- Kết cấu nhỏ gọn kín khít- Hệ thống khóa an toàn- Có thể lắp trên .....

Hộp đấu dây HC2 - POSTEF

HỘP ĐẤU DÂY HC2 (POSTEF)Tính năng- Kết cấu nhỏ gọn kín khít- Hệ thống khóa an toàn- Có thể lắp trên .....

Hộp đấu dây HD - POSTEF

HỘP ĐẤU DÂY HD (POSTEF)Tính năng- Kết cấu nhỏ gọn kín khít- Hệ thống khóa an toàn riêng biệt- Có thể.....

Hộp đấu dây Long Sơn 10x2 - 50x2

Tính năng- Dung lượng đấu nối :10 - 50 đôi dây- Kín hoàn toàn, cách ly bên trong và ngoài tủ- Hê thố.....

Tủ đấu nối KP200 - POSTEF

TỦ ĐẤU NỐI KP200 (POSTEF)Tính năng- Dung lượng đấu nối lớn: từ 100 - 200 đôi dây- Kín hoàn toàn, các.....

TỦ ĐẤU NỐI KP300 - POSTEF

TỦ ĐẤU NỐI KP300 (POSTEF)Tính năng- Dung lượng đấu nối lớn: từ 100 - 300 đôi dây- Kín hoàn toàn, các.....

TỦ ĐẤU NỐI KP600 - POSTEF

TỦ ĐẤU NỐI KP600 (POSTEF)Tính năng- Dung lượng đấu nối lớn: từ 300 - 600 đôi dây- Kín hoàn toàn, các.....

TỦ ĐẤU NỐI KP1200 - POSTEF

TỦ ĐẤU NỐI KP1200 (POSTEF)Tính năng- Dung lượng đấu nối lớn: tối đa 1200 đôi dây- Kín hoàn toàn, các.....