Cáp quang

CÁP THÔNG TIN SỢI QUANG CHÔN TRỰC TIẾP CÓ VỎ BỌC KIM LOẠI 4FO, 8FO, 12FO, 24FO, 48FO, 96FO

Mô tả sản phẩmGIỚI THIỆU CHUNGCáp thông tin sợi quang loại chôn trực tiếp (DB) sử dụng loại .....

CÁP THÔNG TIN SỢI QUANG LOẠI LUỒN CỐNG PHI KIM HOẶC KIM LOẠI 4FO, 8FO, 12FO, 24FO, 48FO, 96FO

Mô tả sản phẩmGIỚI THIỆU CHUNGCáp thông tin sợi quang loại luồn cống phi kim loại (CPKL) và có ki.....

CÁP THÔNG TIN SỢI QUANG TREO PHI KIM LOẠI (ADSS) 4FO, 8FO, 12FO, 24FO, 48FO, 96FO - 144FO

Mô tả sản phẩmGIỚI THIỆU CHUNGCáp thông tin sợi quang loại treo ADSS  sử dụng loại sợi đơn m.....

CÁP THÔNG TIN SỢI QUANG LOẠI TREO HÌNH SỐ 8 KIM LOẠI HOẶC PHI KIM LOẠI 4FO, 8FO, 12FO, 24FO, 48FO, 96FO

Mô tả sản phẩmGIỚI THIỆU CHUNGCáp quang treo kim loại và phi kim loại của VINACAP sử dụ.....

Cáp thuê bao quang 1FO/Core ống đệm chặt

Sợi quang bọc chặt là sợi quang được bọc (sau lớp coating) thêm một lớp vỏ nhựa cứng. Lớp coating là.....

Cáp thuê bao quang 2FO/Core ống đệm chặt

Cáp quang thuê bao 2FO (cáp FTTH) | Cáp quang singlemode 2 FO/2 sợiCáp quang thuê bao 2FO còn có tên.....

Cáp thuê bao quang 2FO/Core ống lỏng

Cáp quang thuê bao 2FO (cáp FTTH) | Cáp quang singlemode 2 FO/2 sợiCáp quang thuê bao 2FO còn có tên.....

Cáp thuê bao quang 4FO/core ống lỏng

Cáp quang treo Singlemode 4core/ 4 (dây treo kim loại) 4foCáp quang Singlemode 4FO có xuất xứ t.....