Bộ treo néo cáp quang

Bộ đỡ - treo cáp quang ADSS khoảng vượt 100-200

Bộ đỡ - treo cáp quang ADSS khoảng vượt 100-200 Đỡ cáp quang ADSS kết cấu đơn giản, vững chắc, dễ lắ.....

Bộ đỡ - treo cáp quang ADSS khoảng vượt 300

Bộ đỡ - treo cáp quang ADSS khoảng vượt 300Đỡ cáp quang ADSS kết cấu đơn giản, vững chắc, dễ lắp đặt.....

Bộ đỡ - treo cáp quang ADSS khoảng vượt 500

Bộ đỡ - treo cáp quang ADSS khoảng vượt 500Đỡ cáp quang ADSS kết cấu đơn giản, vững chắc, dễ lắp đặt.....

Bộ néo cáp quang ADSS khoảng vượt 100-200

Bộ néo cáp quang ADSS khoảng vượt 100-200·  Dùng treo néo cáp trên cột.·  Phù hợp cho việc.....

Bộ néo cáp quang ADSS khoảng vượt 300

Bộ néo cáp quang ADSS khoảng vượt 300·  Dùng treo néo cáp trên cột.·  Phù hợp cho việc lắp.....

Bộ néo cáp quang ADSS khoảng vượt 500

Bộ néo cáp quang ADSS khoảng vượt 500·  Dùng treo néo cáp trên cột.·  Phù hợp cho việc lắp.....

Bộ chống rung cáp quang ADSS

Bộ chống rung kết hợp với bộ néo cáp làm giảm chấn động do sức gió, mưa bão và giảm tác động ngoại l.....