KHANH LINH CO., LTD.
Công ty TNHH Thiết bị điện – điện tử viễn thông Khánh Linh
29 Hàng Cháo, Hà Nội, Việt Nam
www.khanhlinhltd.vn
Xem bản đồ Google
Điện thoại:
04.38234262 - 04.37347259

Giờ mở cửa
Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Ý kiến đóng góp
Xin gửi vào mail: khanhlinhltd.vn@gmail.com

Thông tin liên hệ